Category Archives: Мала Академія наук

Наукові джерела

Географія Рівненщини та суміжних областей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука; м. Рівне, Україна, 3-4 квітня 2014 р. / Редкол.: А. С. Дем’янчук (голов. ред.) та ін. – Рівне, 2014. - 459 с. ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗБІРНИКА  ТУТ

Методичні рекомендації для учасників Малої академії наук

Мартинюк В.О., Романів О.Я., Романів А.С., Селецький В.П., Яроменко О.В. Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика /Навчально-методичний посібник. / За ред. О.Я. Романів. – Рівне: РМАНУМ, 2014. – 228 с.  ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОСІБНИКА ТУТ

Романів О.Я.,  Романів А. С., Яроменко О. В., Селецький В. П., Мартинюк В. О. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України. Навчально-методичний посібник [відп. за вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – К.: Національний центр «Мала академія наук України», 2016. – 72 с. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОСІБНИКА ТУТ

Roland Creation Studio